invespot

املاک

{{matches}} results
در حال بارگذاری
قیمت: ${{data.price[0]}} - ${{data.price[1]}}
متراژ: {{data.square_feet[0]}} - {{data.square_feet[1]}}
دریافت نتیجه فیلتر
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 419,687.00
3خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
140
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 468,099.26
1خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
70
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 354,829.00
3خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
158
متر مربع
املاک و مستغلات
5
فعال
$ 408,453.35
4خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
188
متر مربع
املاک و مستغلات
3
فعال
$ 425,994.80
3خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
165
متر مربع
املاک و مستغلات
5
فعال
$ 460,077.70
3خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
267
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 295,357.50
3خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
130
متر مربع
املاک و مستغلات
5
فعال
$ 295,357.50
2خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
98
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 357,026.31
3خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
110
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 352,303.55
3خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
170
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 174,019.36
3خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
110
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 310,979.40
3خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
138
متر مربع

No Results Found