invespot

املاک

{{matches}} results
در حال بارگذاری
قیمت: ${{data.price[0]}} - ${{data.price[1]}}
متراژ: {{data.square_feet[0]}} - {{data.square_feet[1]}}
دریافت نتیجه فیلتر
املاک و مستغلات
5
فعال
$ 444,740.00
3خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
116
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 642,407.40
2خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
83
متر مربع
املاک و مستغلات
3
فعال
$ 926,271.00
4خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
150
متر مربع
املاک و مستغلات
6
فعال
$ 212,698.80
1خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
40
متر مربع
املاک و مستغلات
5
فعال
$ 223,176.87
1خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
50
متر مربع
املاک و مستغلات
5
فعال
$ 217,356.68
1خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
46
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 252,603.71
1خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
40
متر مربع
املاک و مستغلات
3
فعال
$ 218,531.59
2خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
61
متر مربع
املاک و مستغلات
3
فعال
$ 586,275.60
2خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
80
متر مربع
املاک و مستغلات
3
فعال
$ 704,940.60
5خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
127
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 646,195.55
2خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
98
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 557,467.40
3خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
100
متر مربع

No Results Found