invespot

املاک

{{matches}} results
در حال بارگذاری
قیمت: ${{data.price[0]}} - ${{data.price[1]}}
متراژ: {{data.square_feet[0]}} - {{data.square_feet[1]}}
دریافت نتیجه فیلتر
املاک و مستغلات
5
فعال
$ 408,765.80
6خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
369
متر مربع
املاک و مستغلات
1
فعال
$ 185,999.93
2خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
265
متر مربع
املاک و مستغلات
2
فعال
$ 145,914.88
1خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
47
متر مربع
املاک و مستغلات
5
فعال
$ 248,199.55
1خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
63
متر مربع
املاک و مستغلات
5
فعال
$ 145,881.40
1خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
36
متر مربع
املاک و مستغلات
1
فعال
$ 501,000.00
4خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
102
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 428,000.00
2خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
92
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 180,959.35
1خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
81
متر مربع
املاک و مستغلات
3
فعال
$ 196,771.52
1خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
63
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 291,772.54
1خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
66
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 280,852.57
1خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
53
متر مربع

No Results Found