invespot

املاک

{{matches}} results
در حال بارگذاری
قیمت: ${{data.price[0]}} - ${{data.price[1]}}
متراژ: {{data.square_feet[0]}} - {{data.square_feet[1]}}
دریافت نتیجه فیلتر
املاک و مستغلات
5
فعال
$ 354,000.00
2خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
142
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 1,440,000.00
2خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
437
متر مربع
املاک و مستغلات
5
فعال
$ 858,900.00
3خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
669
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 541,000.00
4خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
340
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 656,000.00
3خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
410
متر مربع
املاک و مستغلات
5
فعال
$ 608,800.00
3خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
510
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 455,000.00
3خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
400
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 698,500.00
2خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
390
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 378,400.00
2خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
243
متر مربع
املاک و مستغلات
5
فعال
$ 415,000.00
2خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
300
متر مربع
املاک و مستغلات
5
فعال
$ 1,085,000.00
2خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
500
متر مربع
املاک و مستغلات
4
فعال
$ 526,000.00
2خوابه
اتاق خواب
دارد
حمام
490
متر مربع

No Results Found