invespot

مهمانسرای فری هلد در کرنوال

کسب و کار
فروش سالیانه:
$ 89,683.26

این مهمانسرای سه خوابه دارای نماهای پانوراما از خلیج سنت ایوز است. 

همه اتاق ها از گرمایش مرکزی با گاز ، امکانات چای و قهوه رایگان ، تلویزیون های رنگی و Wi-Fi بهره مند می شوند. قیمت های مهمانسرا شامل یک صبحانه پخته شده انگلیسی سنتی است که در آن فقط از بهترین محصولات با کیفیت بالا و با منبع محلی استفاده می شود که قابلیت اضافه کردن عصرانه را نیز دارد.


نوع کسب و کار
کسب و کار مستقل
قیمت درخواستی:
$ 590,920.76
نقدینگی (Cash Flow):