invespot

پمپ بنزین در بریتیش کلمبیا

کسب و کار
فروش سالیانه:

این پمپ بنزین دارای موقعیت خوب با ترافیک عالی‌ همچنین سود دهی‌ خوب است و مناسب برای مدیریت توسط خانواده می باشد.


نوع کسب و کار
کسب و کار مستقل
قیمت درخواستی:
$ 450,000.00
نقدینگی (Cash Flow):