invespot

بار، رستوران انگلیسی در بارسلونا

کسب و کار
فروش سالیانه:
$ 210,422.00

دارای مجوز برای موسیقی ، کارائوکه ، بار ، و رستوران. تجارت خانوادگی

واقع در منطقه توریستی M A L G R A T D E M A R Costa Dorada ، کنار سانتا سوزانا  Blanes ، مایل تا Lloret de Mar. ارائه: صبحانه ، ناهار و عصرانه انگلیسی همراه با تاپاس و غذای محلی ، کاری هندی ، پیتزا و ... موسیقی همراه با کارائوکه. 4 صفحه نمایش بزرگ تلویزیون برای رویدادها ، مخصوصاً ورزشها.

یک طبقه با 135 متر مربع شامل فضای بار ، توالت ، آشپزخانه و فروشگاه است. ظرفیت 95 داخل و 50 در تراس.


نوع کسب و کار
کسب و کار مستقل
قیمت درخواستی:
$ 227,957.00
نقدینگی (Cash Flow):
$ 52,606.00