invespot

دو متل به قیمت یکی در تگزاس

کسب و کار
فروش سالیانه:

دارای راهروهای داخلی با بیش از 90 اتاق و همچنین اجاره فضای اضافی برای یک بار / رستوران مهیاست. هر دو ملک دارای یک آپارتمان مدیریتی هستند و در کمترین فاصله با سوپر مارکت و رستوران قرار دارندو


نوع کسب و کار
کسب و کار مستقل
قیمت درخواستی:
$ 1,950,000.00
نقدینگی (Cash Flow):