invespot

کسب وکار

{{matches}} results
در حال بارگذاری
فروش سالانه: ${{data.yearlysalary[0]}} - ${{data.yearlysalary[1]}}
قیمت درخواستی: ${{data.reprice[0]}} - ${{data.reprice[1]}}
دریافت نتیجه فیلتر
مهمانسرای فری هلد در کرنوال
کسب و کار مستقل
فروش سالیانه:
$ 89,683.26
قیمت درخواستی:
$ 590,920.76
متل در بریتیش کلمبیا
کسب و کار مستقل
فروش سالیانه:
$ 186,828.75
قیمت درخواستی:
$ 791,406.58
اقامتگاه ساحلی در واشنگتن
کسب و کار مستقل
فروش سالیانه:
$ 170,000.00
قیمت درخواستی:
$ 2,100,000.00
بار و دیسکو در بارسلون
کسب و کار مستقل
فروش سالیانه:
قیمت درخواستی:
$ 702,899.40
بار، رستوران انگلیسی در بارسلونا
کسب و کار مستقل
فروش سالیانه:
$ 210,422.00
قیمت درخواستی:
$ 227,957.00
پت شاپ در ونکوور
کسب و کار مستقل
فروش سالیانه:
قیمت درخواستی:
$ 179,000.00
پمپ بنزین در بریتیش کلمبیا
کسب و کار مستقل
فروش سالیانه:
قیمت درخواستی:
$ 450,000.00
پمپ بنزین در بریتیش کلمبیا
کسب و کار مستقل
فروش سالیانه:
قیمت درخواستی:
$ 374,999.00
دو متل به قیمت یکی در تگزاس
کسب و کار مستقل
فروش سالیانه:
قیمت درخواستی:
$ 1,950,000.00
زمین گردشگری روستایی در فارو
کسب و کار مستقل
فروش سالیانه:
قیمت درخواستی:
$ 641,024.00

No Results Found